Elke dader is ook slachtoffer, een uitspraak die je wanneer je met welke vorm van mishandeling dan ook te maken hebt gehad, regelmatig gehoord zal hebben. In je omgeving. In de hulpverlening. In de reguliere hulpverlening, in de spirituele hulpverlening. In het rechtssysteem. In de media.   

Maar zelfs van ervaringsdeskundigen. Mensen die lange tijd onder de terreur geleefd hebben van mensen die we hebben bestempeld als de narcist of de psychopaat.

Maar wanneer is iemand dader? Wanneer is iemand slachtoffer? En waarván ben je dan dader? Waarván ben je dan slachtoffer?

Van het ‘Leven’? Van het zorgsysteem? Van het rechtssysteem? Van het systeem in de mensheid?  Van je Zelf ? 

Wanneer ben je slachtoffer ?

 

Voor mij is iemand slachtoffer, wanneer je ergens niet om hebt gevraagd, wanneer er geen sprake is van een vrije wil, wanneer je dit niet hebt besteld, wanneer je dit niet hebt verdiend en wanneer je lijdt.

Zo worden de mensen die we als daders zien in het rechtssysteem, mensen die we tot op heden bestempelen als de mens met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis, gezien als ‘slachtoffer van het Leven’. 

Zij hebben er niet voor gekozen. Zij hebben er niet om gevraagd, zij hebben dit niet besteld. En ze ervaren lijdensdruk.

Tenminste dat is wat ‘wij’ tot op heden denken. Tenminste, die mensen die het vermogen hebben schuld en schaamte te ervaren.

Mensen met een moreel kompas die medelijden hebben met mensen die niet lijden.

Wij die mee lijden, met mensen die zelf niet lijden.

Deze mensen zijn in geen enkel geval slachtoffer van het leven. Niet van het leven an sich. Niet van het leven in de mensheid. Niet van het rechtssysteem. Niet van het zorgsysteem.

Deze mensen zijn in alle gevallen dader!

Zelfs van zichzelf.

Deze mensen graven letterlijk hun eigen graf. Deze mensen zorgen met hun eigen gedrag, hun eigen manipulaties, hun eigen leugens, hun eigen verborgen agenda’s, hun eigen handelen voor hun eigen afwijzing.

Maar dan nog zijn zij geen slachtoffer. 

Deze mensen lijden namelijk niet! Ik herhaal: mensen zonder moreel kompas lijden niet!  

“Je kan niet lijden aan iets wat er niet is”.

Deze mensen voldoen vanuit mijn visie op ‘slachtoffer’ in geen enkel geval aan de voorwaarden om van slachtoffer te kunnen en mogen spreken. 

Wanneer is iemand dader?  

 

‘Mensen’ die zich bevinden in de ‘grote mensen’ wereld, prima functioneren in de grote mensenwereld, veelal hoge functies bekleden, zich voordoen als de verantwoordelijke ouder, partner, of kind, rationeel zeer ontwikkeld zijn en we vanuit de DSM en vanuit ervaringsdeskundigen zouden kunnen diagnosticeren als de mens met een narcistische persoonlijkheidstoornis, of de mens met een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis  zijn in alle gevallen dader.

Deze mensen zijn zich volledig bewust van de negatieve gevolgen van hun handelen voor de medemens, handelen willens en wetens. Kennen de gevolgen van hun gedrag. En laten de medemens hiervoor opdraaien.

Willens en wetens!

Zij kennen het moreel kompas van de mensheid als geen ander. Deze mensen kennen de mazen van de wet op hun duimpje. Deze mensen weten hoe het ‘hoort’.

Deze mensen weten dat hun medemens lijdt aan hun gedrag, dat is ze aan alle kanten verteld, hebben ze ‘geleerd’ op school én in de maatschappij.

Dit maakt dat zij zelfs bewust dader zijn.

Van slachtoffer tot dader gemaakt worden. 

‘Je hebt er toch zelf voor gekozen. Waar twee vechten hebben twee schuld. Je was er toch Zelf bij. Je had toch weg kunnen gaan. Soort zoekt soort.  Je krijgt wat je verdient. Je hebt het zelf laten gebeuren.’

Dit is nog maar een kleine greep van uitspraken die vele slachtoffers gehoord zullen hebben. Die ik tenminste heel veel gehoord heb.

Uitspraken van mensen die zelf nooit met mishandeling te maken hebben gehad, of zich er in ieder geval niet bewust van zijn.

Uitspraken, woorden, waarvan ik weet, gezien heb, waargenomen heb, zelf ervaren heb dat dit soort uitspraken voor velen de druppel zijn.

De druppel die velen tot waanzin drijven.

Waanzin die leidt, kan leiden, heeft geleid tot acute psychoses, moord, zelfmoord.

Uitspraken die ook mij tot waanzin dreven. Uitspraken die ook mij bijna in een psychose hebben doen belanden.

Toen ik nog niet wist dat ik met narcistische mishandeling te maken had.

Toen ik nog dacht dat ik het verdiende. Dat ik er zelf om gevraagd had. Dat ik er zelf voor gekozen had.

Toen ik nog dacht dat alle mensen van nature begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen.

” Dit heb je niet verdiend. Je wíst niet waar je aan begon. Je hebt er niet zelf voor gekozen, je hebt er niet zelf om gevraagd.”

Er is is je nooit verteld op school of in de maatschappij dat er ook mensen op de wereld komen die begiftigd zijn met verstand, zonder geweten.

Dat zij zich bevinden onder die mensen die zeggen van je te houden. Er is je nooit verteld dat er mensen zijn die het ‘leuk’ vinden om jouw leven tot een hel te maken. Er is je nooit verteld dat de weg eruit bijna onmogelijk is. Er is je nooit verteld dat je een hel van een lijdensweg tegemoet zou gaan. Er is je nooit verteld dat je nodig was om deze mensen van aanzien, geld, macht, materie en lustbevrediging te voorzien. Te dienen als animatieteam. Als verlengde arm-constructie. Als geldschieter. Als oudedagsvoorziening. Er is je nooit verteld dat je er mocht zijn op hun voorwaarden.

”Als je dit namelijk vantevoren geweten had, dan had je hier nooit voor gekozen. “

Niet vanuit een vrije wil!

Je bent ergens in terecht gekomen, waar je niet om hebt gevraagd, waar je niet voor hebt gekozen, wat je niet hebt besteld en je lijdt.

Dan voldoe je aan alle voorwaarden om te spreken van slachtoffer.

Wanneer je met wat voor vorm van geweld dan ook te maken hebt gehad, als mens met een moreel kompas, wordt je in de buitenwereld, door het Zorgsysteem, door het rechtssysteem, door het systeem wat de mensheid heet, als daadwerkelijk slachtoffer tot dader gemaakt.

En wordt je door het systeem wat de mensheid heet, als slachtoffer van ‘het leven’ gemaakt.

Vele slachtoffers die gaan andere weg zien, dan de weg naar de levenseindekliniek.

Het door het rechtsysteem en door het systeem in de mensheid weggezet worden als dader, terwijl je slachtoffer bent is misschien nog wel traumatischer dan de mishandeling door de dader persoonlijk.

Jij zal voor je zelf moeten erkennen dat jij slachtoffer bent. Dat de ander dader is.

Het is essentieel voor je helingsproces dat je erkent dat je slachtoffer bent. Dat de ander dader is.

Dat je de pijn doorvoelt van het slachtoffer Zijn.

Wat niet wil zeggen dat je slachtoffer hoeft te blijven.

Daadwerkelijke Daders & Daadwerkelijke Slachtoffers

 

Daders en slachtoffers zijn losmakelijk met elkaar verbonden. Zonder daders zouden er geen slachtoffers zijn, zonder slachtoffers zouden er geen daders zijn.

Daders maken dat slachtoffers bestaansrecht hebben. Slachtoffers maken dat daders bestaansrecht hebben.

Slachtoffers en daders maken dat het rechtssysteem bestaansrecht heeft.

Slachtoffers en daders maken dat het zorgsysteem bestaansrecht heeft.

Slachtofffers en daders die we zien in het rechtsysteem als mensen met verstand en met geweten, slachtoffers en daders die we zien als mensen met verstand, zonder geweten.

Slachtoffers en daders die we zien als patiënten in het Zorgsysteem.

Als mensen die geestelijk lijden, als mensen die doen alsof zij geestelijk lijden.

“Er zijn daders. Er zijn slachtoffers. Er zijn mensen die geestelijk lijden en er zijn mensen die doen alsof zij geestelijk lijden.”

 Hoeveel daders en slachtoffers moeten zich nog zichtbaar maken voor we het  onderscheid leren kennen tussen mensen met een moreel kompas en mensen zonder een moreel kompas? Tussen mensen met verstand en geweten en tussen mensen met verstand en zonder geweten!

Het is essentieel dat we erkennen dat er ‘daders’ en ‘slachtoffers’ zijn’. 

Omdat ze er ‘Zijn’. 

Kim Boom

Kim’s Blog

Meer lezen over interessante onderwerpen en de mogelijkheid hebben om er over mee te praten met lotgenoten? Schrijf je dan in om op de hoogte te blijven van nieuwe blog.

Jouw mening telt, laat je stem horen.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This