Spiritualiteit

Spiritualiteit, wat is spiritualiteit? Wat bedoelen we met spiritualiteit? Is spiritualiteit hetzelfde als religie?

Wanneer ben je spiritueel?

Welke mensen zien we in de spirituele wereld?

Als hulpvragers? Als hulverleners?

Welke mensen hebben de antwoorden in de spiritituele wereld?

Welke mensen zijn op zoek naar spiritualiteit?

Bestaat er zoiets als meerdere zielenlevens? Bestaat re-incarnatie?

Bestaan er oude en jonge zielen?

Wat is ‘ incarnatie’ eigenlijk? Wat is re-incarnatie dan eigenlijk?

Wat is spiritualiteit eigenlijk?

Wat is de funktie van de spirituele wereld, als het zoveel lijden met zich meebrengt?

Kim Boom – spiritueel 

” Spiritualiteit = Zien wat het Leven wíl laten Zien “

        Religie, het verleden

K

• JUNG

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) Zwitsers psychiater en psycholoog. Opvolger van Freud en mede-grondlegger van de psycho-analyse en staat onder andere bekend als een introverte HSP. Hij was de eerste die beweerde dat het verleden van het collectief bewustzijn en het verleden van het persoonlijk bewustzijn in elk menselijk individu is opgeslagen. Hij werd vanuit de wetenschap afgeschilderd als een mysticus, een fantast. 

K

• het rechtssysteem

Mensen die handelen vanuit het rechtssysteem, handelen vanuit het gedachtegoed dat alle mensen begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen.

Terwijl juist zij die mensen zien met verstand, zonder geweten. Niet zien dus. Dat is het probleem.

K

• de spirituele wereld

In de spirituele wereld wordt ervan uit gegaan dat alle mensen van nature heel op de wereld komen en heel de wereld weer verlaten. Met de uitzondering op de regel. Die mensen die door het toeval eerder het aardse leven verlaten.

Mijn Visie

Religie = geloof in een God

Spiritualiteit =  Geloof in het leven

synchroniciteit =

Daar waar oorzaak en gevolg duidelijk worden 

Spritualiteit is voor mij ‘geland’ zijn in de realiteit van het aardse leven. In het leven an sich. In het leven van de mensheid.

De realiteit in het Leven zien.

Zien dat er in het leven altijd oorlogen zijn geweest. Dat er in het leven altijd natuurrampen zijn geweest. Dat er in het leven altijd daders en slachtoffers zijn geweest. Dat er in het leven altijd gewetenloosheid en meedogenloosheid is geweest. Dat er in het leven altijd narcisme is geweest.

Zien dat dit bij het leven op aarde hoort. Zien dat alles wat op aarde is, een functie heeft. Een betekenis heeft. Er toe doet.

Van betekenis IS.

Jonge zielen, oude zielen, incarnatie, re-incarnatie?

Incarnatie = vleeswording, verpersoonlijking, het geweten hebben

Ik geloof niet in re-incarnatie. In die zin, dat we als mens heel op de wereld komen en heel de wereld weer verlaten. volledig ‘incarneren’ om dan opnieuw heel op de wereld te komen en heel de wereld te verlaten, opnieuw te incarneren, ehoorlijk zinloos geweld.

Ik geloof wel in meerdere aardse zielenlevens. Dat we als ziel meerdere aardse zielenlevens nodig hebben om volledig te kunnen incarneren.

En dat dat exact het onderscheid maakt tussen de Norm en de HSP.

De jonge ziel versus de oude ziel

De Jonge Ziel die zich bevindt onder de Norm. De Norm die in dit ‘Zielenleven’ in ieder geval niet volledig incarneert. Het niet geweten gaat hebben.

De oude Ziel die zich herkent in de HSP. De HSP die in dit Zielenleven’ in ieder geval wél volledig incarneert.

Tenminste de HSP met een moreel kompas.

En ik geloof dat er in deze tijd van bewustzijn veel mensen op het punt staan nu voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid volledig te incarneren.

Vlees te worden, te verpersoonlijken, te verworden tot een persoonlijkheid.

Die mensen die zich herkennen in de introverte/extraverte empathische HSP en die mensen die we zien  als slachtoffer van narcistische  mishandeling. Die mensen die zich herkennen in ‘de oude ziel’.

Narcistische mishandeling wat het mogelijk maakt om volledig te kúnnen incarneren. Volledig te wíllen incarneren. Niet vanuit vrije wil maar vanuit een innerlijke noodzaak.

Omdat je niet anders kan.

En omdat dit is wat er gebeurt.

Narcistische mishandeling wat ‘voldoende lijden’met zich meebrengt om te willen incarneren.

Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, moreel, financieel en op zingevingsgebied.

 

Wat is spiritualiteit níet?

Waar in de spirituele wereld wordt gesproken over verlichting, als zijnde het vrij zijn van oordeel, het vrij zijn van het ego, het vrij zijn van narcisme, het vrij zijn van ‘boosheid’ als het hoogst haalbare in ‘het Leven’.

Is dit níet haalbaar in het aardse Leven.

Vanuit deze optiek ben je dan inderdaad verlicht. Dan ben je namelijk of gedissocieerd of je bent in de hemel.

Dan kun je onmogelijk op aarde ZIJN.

Dan sta je niet in de realiteit. In de realiteit van het aardse leven.

Het is namelijk onmogelijk om ‘vrij te zijn van oordeel’. Het is onmogelijk om ‘vrij te zijn van boosheid’. Het is onmogelijk om ‘vrij te zijn van het ego’. Het is onmogelijk om ‘vrij te zijn van narcisme’.

Je zou het niet kunnen overleven in ‘gewone grote mensenwereld ‘.

Waar in de spirituele wereld wordt gesproken over een nieuw tijdperk van Vrede op Aarde. Van het verbinden mét de ander, het onvoorwaardelijk kúnnen houden van de ander, kan dit gewoonweg niet.

Hoe graag we dit ook zouden willen, hoe graag ik dat ook gewild heb. Het is niet mogelijk.

Evolutie of transformatie?

De mensheid evolueert, de mens evolueert.

We staan op het punt een transformatie te maken. Sterker nog, we zitten vol in deze transformatie.

Een transformatie die altijd gepaard gaat met chaos, verwarring en ongelooflijk veel lijden.

Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, moreel, financieel en op zielsniveau.

Een transformatie die we alleen kunnen maken wanneer we chronische gewetenloosheid in de mens en in de mensheid erkennen.

Mythes

 

” Ik hou onvoorwaardelijk van mijn medemens “

Het is niet mogelijk om onvoorwaardelijk van onze medemens te houden. We dénken we dat we onvoorwaardelijk van onze medemens houden.

De enige van wie je onvoorwaardelijk kan houden, ben je zelf!

” Vergeven is essentieel om te kunnen helen.”

Vergeven is niet essentieel om te kunnen helen. Vergeven kan ontstáán. Waneer het je is gelukt om er redelijk heelhuids uit te komen. Vergeven moet voortkomen vanuit een vrije wil.

Vergeven mag nooit ‘de eis’ zijn. En is zelfs niet nodig om te helen. Om je vrij te maken van gewetensconflict.

Je hoeft zelfs je Zelf niet te vergeven. Je hebt namelijk Zelf niets fouts gedaan.

Je hebt al die tijd vanuit het geweten gehandeld. Vanuit dat wat je tóen geweten hebt. Je hebt gehandeld, zoals je had moeten handelen. Anders was je er nu niet meer geweest!

“Als je je hechtingswonden hebt geheeld, kom je ‘ de gewetenloze mens’ niet meer tegen”

Juist wanneer  je je hechtingswonden hebt geheeld, kom je gewetenloosheid in de mens en in de mensheid tegen.  Eens gezien, kun je het nooit níet meer zien. Eens geweten zul je het nooit meer niet geweten kunnen hebben. Je moet het gaan zien. Je moet het geweten gaan hebben. Het leven zal je steeds weer tegenover de gewetenloze mens zetten. Niet om je te straffen, niet om karma in te lossen. Niet omdat je nog wat te helen hebt. Maar omdat dat de wet van aantrekking is. “De wet der natuur”. 

 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervarigen verbonden

%

Spiritualiteit vs. mensheid

%

spiritualiteit & wetenschap

%

Ontkenning vs. erkenning

%

Man vs. Vrouw

%

narcisme & spiritualiteit

%

Nature & Nurture

SPIRITUALITEIT & MENSHEID

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van ‘allen voor een’, naar ‘een voor allen’. Een transformatie waar we nu collectief doorheen gaan.

Kim’s Woordenboek

FAQ | Spiritualiteit Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

spiritualiteit

wetenschap en aardse ervaringen verbonden

incarnatie

vleeswording, verpersoonlijking

re-incarnatie

ontwikkeling/evolutie/groei van de ziel 

evolutie

ontwikkeling/groei van de ziel

jonge ziel
oude ziel

Kim hier jou uitleg over het woord.

transformatie

reset van oude overtuigingen, naar nieuwe overtuigingen

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This