HSP

HSP, de Engelse afkorting voor: High Sensitive Person.

In het Nederlands wordt de afkorting Hoog-sensitief persoon of Hoog-gevoelig persoon gebruikt. 

In de wetenschap wordt veelal de term: sensory processing sensitivity gebruikt. 

Maar wat bedoelen we ermee?

Wanneer behoor je tot de groep hoog-sensitieven?

En waar ben je dan hoog-sensitief voor? Waar ben je dan hoog-sensitief in?

Wat zegt hoog-sensitief zijn over je persoonlijkheid?

Hebben we het over een persoonlijkheidskenmerk?

Hebben we het over iemands aard? Iemands karakter?

Wordt je als HSP geboren? Kun je HSP wórden?

En wat is het verschil tussen overgevoelig zijn en hoog-sensitief zijn?

Hoe kan het dat de ene HSP wel lasten ervaart en de andere HSP geen lasten ervaart in het dagelijkse leven?

Wat máákt iemand HSP? 

Is iemand die HSP is, ook hoogbegaafd?

Of moeten we zeggen hoog-beschaafd?

Kim Boom – HSP deskundige

” Je hebt het geweten, als je het niet-geweten, geweten hebt “

        HSP

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) staat bekend als een introverte HSP. Jung maakt al jong kennis met het ‘onverklaarbare’. Met dat wat niet rationeel te verklaren is.

K

• Elaine Aron

Elaine Aron, psycholoog en auteur brengt in 1996 haar boek uit over de ‘High Sensitive Person ‘. Haar visie is gebaseerd op de visie van Jung en op de introverte persoonlijkheid. Ondanks dat zij in de wetenschap niet serieus werd genomen, bereikt zij met haar visie een miljoenenpubliek en zet hiermee de HSP definitief op de kaart. 

K

• Elke van Hoof

Elke van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in trauma, stress, burn-out en hoogsensitiviteit). Van Hoof komt in 2016 naar buiten met haar wetenschappelijk onderzoek over hoog-sensitiviteit. 

 • HSP is een persoonlijkheidskenmerk
 • 15/20 procent heeft het persoonlijkheidskenmerk HSP
 • je wordt ermee geboren
 • de HSP mist het zintuiglijk filter
 • diepere doordenken
 • 1 groep met angst, geen geestelijk lijden
 • 1 groep met liefde, wel geestelijk lijden
 • gevoelig voor emotionele, lichamelijke  positieve stimuli
 • gevoelig voor emotionele lichamelijke negatieve stimuli
HSP

Mijn Visie

HSP = Hoog-sensitief- Persoon = oude ziel

Ik zie de HSP als de geëvolueerde ziel. De oude ziel.

De ziel die dat wat in zijn aard zit al heeft ontwikkeld in eerdere aardse zielenlevens. De oude ziel die deze zielenlessen nog een keer krijgt en/óf in het gezin van herkomst, en/óf in de maatschappij en/óf in zijn relaties.

Alles wat ooit ‘geweten’ is, wil opnieuw ‘geweten’ worden.

De oude ziel die het zintuiglijke filter, het emotionele filter, het rationele filter, het ‘natuurlijke’ filter mist. 

De oude ziel die van nature volledig verbonden is met de natuur an sich, met de natuur in zichzelf, met de natuur in het Zelf van de mensheid.

De oude ziel met veel opgestapeld trauma.

Persoonlijk en collectief. Uit dit leven en uit vorige levens.

Er zijn 2 groepen HSP.

 • Een groep met liefde in de ziel, met een gevoeligheid voor afwijzing.
 • Een groep met angst in de ziel, zonder een gevoeligheid voor afwijzing.

De HSP  met Angst in de ziel, ziet de wereld vanuit angst, vanuit het stress-brein. Dat is zijn natuurlijke staat van zijn. Zijn natuurlijk staat van Zijn die altijd op zoek zal gaan naar die natuurlijke staat van zijn. Omdat dat zijn natuur is.

Alles wat afwijkt van deze staat van Zijn wordt als traumatisch ervaren door zijn systeem.

De HSP met Angst wordt onder deskundigen herkend en erkent op ‘volwassen leeftijd’ als de verborgen narcist, de wolf in schaapskleren, de huis-tuin-keuken-psychopaat.

De groep met Liefde in de ziel, ziet de wereld vanuit liefde. Dat is zijn natuurlijke staat van Zijn. Zijn natuurlijke staat van Zijn die altijd op zoek zal gaan naar die natuurlijke staat van Zijn. Omdat dat zijn natuur is.

Alles wat afwijkt van deze staat van Zijn wordt door het systeem in hem als traumatisch ervaren.

De extraverte HSP met een moreel kompas

De extraverte HSP met morele empathie, is de mens die niet door de norm gezien, gehoord en erkend wordt, vaak ook thuis niet gezien, gehoord en erkend wordt en hier wel last van heeft.

Het menselijk individu wat zich herkent in de idealist, de moraalridder, de wereldverbeteraar. Het is de mens die strijd voor rechtvaardigheid, eerlijkheid, een betere wereld.

De HSP die werkelijk in alles extravert is. In zijn binnenwereld in zijn buitenwereld. In verbaal gedrag, in non-verbaal gedrag. De HSP met het hart op de tong. De HSP waar zijn gezicht boekdelen spreekt.  De HSP met een sterke wil. De HSP met een voet op de rem en een voet op het gaspedaal.

De HSP die alles uit het leven wil halen wat er in zit.

Het is de mens die in dit leven de staat van het volledig bewustzijn zal bereiken.  Het volledig zielsbewustzijn. De staat van onvoorwaardelijke liefde. De staat van ZIJN. De vrije wil, zoals Jung dit noemt.

Het is het menselijk individu wat het kwaadaardig narcisme in de buitenwereld tegen gaat komen.

Omdat dat het enige is wat maakt dat je deze staat van Zijn wíl bereiken.

 Omdat het zijn LOT is.

De introverte HSP zonder een moreel kompas

De introverte HSP zonder morele empathie, is de mens die niet door de norm wordt gezien, gehoord en erkend, ook thuis niet gezien, gehoord en erkend wordt en hier geen last van heeft.

Het menselijk individu wat onder narcisme- of psychopathie deskundigen bekend staat als ‘de verborgen narcist ‘. De huis-tuin-keukenpsychopaat.

Het is de mens die zich voordoet als de idealist, moraalridder, wereldverbeteraar. De oude ziel met het masker van de integere, in-nemende, introverte, gevoelige, beschaafde mens.

De mens die alles uit de mens wil halen wat er in zit.

De mens die we kunnen zien in de spirituele wereld, de spiritueel narcist.

Het is de mens die in dit leven nooit de staat van het volledig zielsbewustzijn kan bereiken. De staat van onvoorwaardelijke liefde. De vrije wil.

Het is het menselijk individu wat het goedaardig narcisme in de buitenwereld tegen gaat komen.

Omdat dat zijn LOT is.

Aard + moreel kompas

 • Zoals de ware aard is, vertrouwt hij zijn gasten.
 • Ziet de wereld vanuit een roze bril
 • handelt vanuit liefde en vertrouwen ( ik behandel de ander, zoals ik zelf behandeld wil worden )
 • wil geen stempel drukken
 • wil niets horen over narcisme ( je mag iemand niet zomaar een narcist noemen )
 • wil niets horen over psychopathie ( alle mensen zijn in de kern ‘goed’)
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen zijn zo geworden door een traumatische jeugd )
 • helperssysndroom ( helpen zonder hulpvraag )

Herkenning

 • bindingsangst/verlatingsangst 100% 100%
 • co-dependency 75% 75%
 • parentificatie 65% 65%
 • gevoelig voor verslavingen 80% 80%
 • drang naar spiritualiteit 85% 85%
 • creatief in woorden 90% 90%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Aard – moreel kompas

 • Zoals de ware aard is, wantrouwt hij zijn gasten
 • Ziet de wereld vanuit een zwarte bril
 • vraagt op een negatieve manier om aandacht
 • Ziet de wereld vanuit angst en wantrouwen
 • past zich aan als een kameleon aan zijn omgeving
 • lijkt zeer integer
 • golddigger
 • kent de etiquette als geen ander
 • wil geen oude koeien uit de sloot halen ( dan hoef je er ook geen verantwoordelijkheid voor te nemen )
 • bagatelliseren, goed praten van ‘fout gedrag’ ( deze mensen zijn zo geworden door een traumatische jeugd)

Herkenning

 • bindingsangst/verlatingsangst 100% 100%
 • verlatingsangst/bindingsangst 100% 100%
 • rationeel zeer intelligent 100% 100%
 • gevoelig voor verslavingen 100% 100%
 • Spirituele goeroe’s 90% 90%
 • creatief in woorden 100% 100%
 • Creatief denkers 100% 100%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Luister naar de HSP podcast

met Kim Boom

Mythes

 

” HSP is een persoonlijkheidskenmerk “

HSP is geen persoonlijkheidskenmerk.  HSP zegt alles over je persoonlijkheid an sich. In het geval van de HSP met Liefde in de ziel, dat je een persoonlijkheid hebt, in het geval van de HSP met angst in de ziel dat je geen persoonlijkheid hebt.

Wat in het geval van de HSP met Liefde in de Ziel nog niet wil zeggen dat je een persoonlijkheid ‘bent‘. Daarvoor is het essentieel dat je de mens zonder het geweten hebt erkend.

” Extraversie en Introversie zegt iets over je persoonlijkheid. “

Extraversie kan iets zeggen over je persoonlijkheid, maar kan ook iets zeggen over je overlevingsmechanisme. Evenals introversie iets kan zeggen over je persoonlijkheid, maar ook over je overlevingsmechanisme. 

” Hoog-sensitief is hetzelfde als ’empathisch zijn’. “

Hoog-sensitiviteit wordt over het algemeen gezien als ‘de empathische persoonlijkheid’. Toch is dit niet het essentiele kenmerk van ‘De HSP’. Het enige essentiele kenmerk is het missen van het zintuiglijke filter. Het missen van het zintuiglijke filter wat niets zegt over ’empathie’. 

” Evidence – based “

gebaseerd op bewijs 

%

HSP vs. mensheid

%

HSP vs. Norm

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

HSP & slachtoffer

%

Nature & Nurture

HSP & NARCISME

GOEDAARDIG VS. KWAADAARDIG NARCISME

De HSP met Liefde in de Ziel en de HSP met Angst in de ziel, handelen beiden vanuit de identificatie met hun aard. Vanuit het denken dat alle mensen licht en liefde zijn, vanuit het denken dat alle mensen donker en angst zijn. Projecteren hun eigen belevinsgwereld volledig op de belevingswereld van de ander. Handelen vanuit hun instinctieve kindbehoeftes.  Vanuit het innerlijk kind. Beiden handelen vanuit narcisme. Vanuit rationele overlevingsmechanismen. Daar zit de verstrikking. 

HSP & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

De HSP met een moreel kompas en zonder een moreel kompas vinden we veelal in de spirituele wereld. Als hulpvrager of als hulpverlener. 

Kim’s Woordenboek

FAQ | HSP Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

HSP

oude ziel

HSP extravert

Oude ziel extravert in binnenwereld, extravert in buitenwereld

HSP introvert

Oude ziel introvert in binnenwereld, introvert in buitenwereld

HSP +

Oude ziel met vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP -

Oude ziel zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP + extravert

Extraverte HSP met vermogen schuld en schaamte te ervaren.

HSP - introvert

Introverte HSP zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP Hulp

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Wil jij weten of je HSP bent?

Doe hier de HSP-checklist van Elaine Aron.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This