Zorgsysteem

Het zorgsysteem, wat bedoel ik ermee? Wanneer kom je terecht in het Zorgsysteem? Welke mensen zien we in het zorgsysteem?

Als hulpverlener? Als hulpvragende?

Als patiënt?

Wanneer ben je patiënt? Wanneer lijdt je ?

Wanneer is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis? 

Van een narcistische persoonlijkheidsstoornis? 

Van een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis? 

Hoe worden de diagnoses gesteld? Welke gevolgen heeft het stellen van de diagnose voor de patiënt?

Welke gevolgen heeft het stellen van de diagnose voor de mensheid?

Wat is de functie van het Zorgsysteem, als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – Onderzoeker

” Er zijn mensen die lijden, er zijn mensen die doen alsof ze lijden. “

        Zorgsysteem, verleden

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ) nam in de psychiatrische ziekenhuizen waar, hoe mensen die stemmen hoorden en als ‘gek’ bestempeld werden, zo ‘gek’ niet waren. Deze mensen wisten dingen, uit de geschiedenis van de mensheid, die zij onmogelijk uit dit leven konden weten.  

K

• DSM

De DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. De Nederlandse vertaling luidt als volgt: het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen. De eerste uitgave van de DSM is uitgekomen in 1952. De laatste DSM is uitgebracht in 2013. De DSM5. Het is het classificatiesysteem wat wereldwijd gebruikt wordt in de psychiatrie om vast te stellen of iemand aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt.

K

• Martin Appelo

Martin Appelo is GZ psycholoog, cognitief gedragstherapeut, auteur en spreker. En volgens eigen zeggen een ‘narcist’.

Apppelo spreekt van een narcistische persoonlijkheidsstoornis,  wanneer er sprake is van:

 • Neiging zichzelf op te blazen
 • Gebrek aan wederkerigheid
 • Neiging mensen die kritiek leveren van zich af te stoten en te vernederen
 • Ontstaan door een instabiele basis, als kind niet gezien en erkend worden in de emotionele behoefte van het kind en daardoor basaal wantrouwen in de mens in de buitenwereld
 • lijdensdruk

Mijn Visie

Met het Zorgsysteem, bedoel ik het systeem in de Zorg, waar je terecht komt wanneer je ‘patient’ bent. Wanneer je lijdt.

Op lichamelijk vlak, op geestelijk vlak.

In deze heb ik het over de Geestelijke gezondheidszorg. Jeugdzorg en de GGZ.

Mensen die hier terechtkomen omdat zij geestelijk lijden ervaren. Of waarvan wij denken dat ze geestelijk lijden.

De Geestelijke Gezondheidszorg.

 

In de Geestelijke Gezondheidszorg wordt gebruik gemaakt van diagnoses uit de DSM.

Het Diagnostic en Statistic Manual voor Mental Dis-orders.

Het handboek in het zorgsysteem voor mentale stoornissen die we verkeerd besteld hebben. Niet besteld zelfs.

En omdat we ze niet besteld hebben en niet weten wat we er nu eigenlijk mee moeten, omdat ze afwijken van ‘de Norm’ hebben we deze mensen bestaansrecht in de DSM gegeven.

Onder de vele verschillende diagnoses die er steeds weer bij komen.

Ik heb de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis en de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis hier uitgelicht.

Daar zit mijn ervaringsdeskundigheid.

De anti-sociale persoonlijkheidsstoornis wordt in de DSM gedefinieerd als :

Een persoonlijkheidsstoornis waarbij een pervasief patroon van een gebrek aan respect voor en schending van de rechten van anderen, aanwezig vanaf de leeftijd van 15 jaar.

Om de diagnose een antisociale persoonlijkheidsstoornis te kunnen stellen moet er sprake zijn van tenminste 3 ( of meer ) van de volgende kenmerken:

 • Niet in staat om zich aan te passen aan de sociale normen, die volgens de wet zijn toegestaan.
 • Bedrog, bijvoorbeeld: herhaaldelijk liegen, het gebruik van schuilnamen, het duperen van anderen voor persoonlijk profijt of plezier
 • Impulsiviteit
 • Prikkelbaarheid en agressiviteit
 • roekeloze onverschilligheid voor de veiligheid van zichzelf of van anderen
 • constante onverantwoordelijkheid
 • ontbreken van berouw ( schuld en schaamte )

De Narcistische persoonlijkheidsstoornis vanuit de DSM: 

 • heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid
 • is bezeten van fantasieën over grenzeloos succes, grenzeloze macht genialiteit schoonheid of ideale liefde
 • gelooft dat hij of zij bijzonder en uniek is en alleen kan worden begrepen door of moet omgaan met andere bijzondere mensen
 • heeft een bovenmatige behoefte aan bewondering
 • heeft het gevoel bijzondere rechten te hebben
 • maakt misbruik van anderen om zijn of haar doelen te bereiken
 • heeft een gebrek aan empathie, hij is niet bereid de gevoelens en behoeftes van anderen te erkennen of zich er mee te identificeren
 • is vaak jaloers op anderen en gelooft dat anderen jaloers zijn op hem of haar
 • toont zich arrogant of hooghartig in houding of gedrag.

Wanneer is iemand patiënt? 

Iemand is patient wanneer hij ziek is. Wanneer hij lasten ervaart van zijn ziekte in het dagelijkse leven. Wanneer iemand niet ‘normaal’ kan functioneren door zijn ziekte, in het dagelijkse leven. Wanneer hij door zijn ziekte belemmert wordt in zijn dagelijkse leven.

Wanneer is iemand geestelijk patiënt?

Iemand is geestelijk patiënt wanneer hij een ziekte heeft in zijn psyche. Wanneer hij chronisch lasten ervaart van zijn ziekte in het dagelijkse leven. Wanneer hij door zijn ziekte niet normaal kan functioneren en wanneer hij door zijn ziekte belemmert wordt in zijn dagelijkse leven.

Dat is het juist. Mensen die we diagnosticeren als de narcistische persoonlijkheidstoornis en de anti-sociale persoonlijkheidsstoornis lijden niet aan hun ‘ziekte’. Zij kunnen ‘normaal’ functioneren, ervaren geen chronische lasten van hun ziekte in het dagelijkse leven.

Deze mensen worden niet belemmert in hun dagelijkse leven.

Het zijn de mensen in hun omgeving die lijden aan hún stoornis.

Mensen die in het bezit zijn van een moreel kompas.

We mogen deze mensen geen persoonlijkheidsstoornis toekennen, niet als psychiater, niet als psycholoog, niet als mens. 

Deze mensen kunnen we niet ‘beter’ maken. Kunnen we niet genezen.

Deze mensen zijn niet ziek in hun kop. Lijden geestelijk niet. 

Deze mensen kunnen we niet behandelen vanuit de Geestelijke gezondheidszorg die in het leven is geroepen voor mensen die geestelijk lijden. ( Waaraan ? )

Die mensen die we nu behandelen vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg, als patiënten, als mensen die lijden.

Behandelingen die gericht zijn op psycho-educatie. Op inzicht in de psyche. Inzicht in gedrag. Inzicht in hoe het hoort.  

Mensen die lijden, mensen die doen alsof zij lijden die we vanuit de DSM dezelfde behandelingen geven.

Mensen die we hiermee alleen maar ‘goud’ in handen geven om hun slachtoffers te binden. Mensen die we hiermee goud in handen hebben gegeven om dat te kunnen doen wat zij doen.

Mensen die we moeten behandelen vanuit het Rechtssysteem. Daar waar zij terechtgekomen zijn. Daar waar zij thuis horen.

Als bewust dader. Als iemand met verstand, zonder geweten.

Norm als hulpverlener

De Norm zien we niet snel in het Zorgsysteem. Althans niet als hulpvragende. Tenminste niet als iemand die met chronisch geestelijk lijden te maken heeft. Wel zien we deze mensen als hulpverlener in het zorgsysteem.

In de Jeugdzorg, in de volwassene Geestelijke gezondheidszorg.

De norm die zelf nooit direct met enige vorm van mishandeling te maken heeft of heeft gehad. De norm die zijn kennis uit boeken heeft. De Norm die het niet geweten gaat hebben. 

De Norm die het niet kan zien, omdat het pas gezien kan worden als het geweten is. 

De Norm met moreel kompas, die handelt vanuit onbewust constructief narcisme voor zichzelf en onbewust destructief narcisme voor de ‘patiënt’. Voor de mens die als patiënt binnen komt en geestelijk lijdt.

De norm zonder moreel kompas, die handeld vanuit bewust constructief narcisme voor zichzelf en bewust destructief narcisme voor 

Hulpvrager

De patiënt die we zien in het Zorgsysteem, is de patient die buiten de Norm valt. De patient die daar terechtkomt, omdat hij juist door de Norm niet gezien, gehoord en erkend wordt.

De patient die lijdt aan het trauma van het niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden door ‘de Norm’.

De patient die doet alsof hij lijdt aan het trauma van het niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden door de Norm.

De HSP met morele empathie die in het Zorgsysteem terechtkomt omdat hij geestelijk lijdt.

De HSP zonder morele empathie die in het Zorgsysteem terechtkomt, omdat hij doet alsof hij geestelijk lijdt.

 

Zorgsysteem en hulpverlener

Of de hulp vanuit het zorgsysteem nu wordt verleend vanuit de Norm met of zonder morele empathie of vanuit de HSP met of zonder morele empathie, wanneer je daar terechtkomt als iemand die geestelijk lijdt als gevolg van het trauma van het niet gezien, niet gehoord en niet erkend worden door ‘het systeem’ én de hulpverlener is zich (nog) niet bewust van zijn eigen narcisme, kom jij hoe dan ook weer in het web van narcisme terecht. 

Terwijl je juist hulp zocht om je uit het web van narcisme te houden. 

Oftewel je gaat met het trauma van de hulpverlener naar huis! 

Wanneer je hulp van buitenaf nodig hebt is het essentieel dat je hoe dan ook een hulpverlener hebt die de mens zonder het geweten erkend heeft, die het masker van narcisme kent. Het masker van narcisme vanuit een goede aard, het masker van narcisme vanuit een kwade aard. 

Gedragskenmerken patiënt

 • eetstoornissen
 • ADHD
 • ADD
 • autisme
 • PTSS
 • acute psychose
 • verward
 • steeds terugkerende burn-out
 • chronische depressie
 • lijdt aan schuldgevoelens
 • lijdt aan schaamtegevoelens
 • lijdt aan zelf-veroordeling.
 • extreme woede-uitbarstingen
 • hechtingsproblematiek
 • verslavingsproblematiek
 • etc.etc.

Waarschuwingssignalen patiënt

 • neemt schuld op zichzelf 100% 100%
 • co-dependecy 100% 100%
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel 100% 100%
 • parentificatie 100% 100%
 • Spiritueel 100% 100%
 • hechtingsstoornissen 100% 100%
 • bagatelliseren 85% 85%
 • diepe doordenkers 100% 100%

Gedragskenmerken hulpverlener

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Waarschuwingssignalen hulpverlener 

 • kans op narcisme in relaties 100% 100%
 • last van narcisme in relaties 50% 50%
 • huisje/boompje/beestje 90% 90%
 • ontkenning narcisme 75% 75%
 • ontkenning mens zonder geweten 75% 75%
 • ontkenning daders & slachtoffers 80% 80%
 • ontkenning eigen narcisme 100% 100%
 • bagatelliseren 100% 100%

Gedragskenmerken 

Hulpverlener met goedaardig onbewust narcisme 

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Hulpverlener met kwaadaardig bewust narcisme

 • alle mensen mogen er zijn
 • alle mensen zijn in essentie licht en liefde
 • we komen heel op de wereld en verlaten heel de wereld
 • alle mensen hebben recht op bestaan
 • iedereen heeft zijn eigen waarheid
 • waar twee vechten, hebben twee schuld
 • elk verhaal heeft twee kanten
 • ze bedoelen het niet zo
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij heeft een moeilijke jeugd gehad
 • hij/zij weet niet beter
 • we mogen niet oordelen

Mythes

 

” De Mens die we diagnosticeren als een Narcistische persoonlijkheidsstoornis of anti-sociale persoonlijkheidstoornis lijdt aan zijn stoornis. 

De mens die zich kenmerkt door de afwezigheid van een innerlijk moreel kompas, de mens die chronisch gewetenloos is, lijdt niet aan zijn stoornis. 

Deze mensen ervaren geen geestelijk lijden en kunnen we ook niet behandelen voor geestelijk lijden. Daar waar de Geeselijke Gezondheidszorg voor bedoeld is.

” De narcistische persoonlijkheidsstoornis of anti-sociale persoonlijkheidsstoornis valt onder psycho-pathologie “

De Narcistische anti-sociale  persoonlijkheidsstoornis valt niet onder psycho-patho-logie!

Psycho-patho-logie = ziekte van de logica in de psyche.

Deze mensen zijn niet ziek in de logica van hun psyche. Wij, als mensen met een moreel kompas vinden dat deze mensen ziek zijn, omdat we er met ons ‘logisch’ verstand niet bij kunnen dat iemand zo met zijn dierbaren om kan gaan.

Vanuit ons logisch verstand kan dat ook niet. Omdat ons logisch verstand gebaseerd is op een moreel kompas.

Mensen die gebruik maken van gaslighting, geestelijke, emotionele, morele mishandeling, hebben geen moreel kompas.

Mensen die zich verheven voelen boven het systeem, mensen die hun eigen regels maken en bepalen. Mensen die eenzijdig afspraken maken. Mensen die bekend staan als pathologisch leugenaars, hebben geen stoornis in hun logica. Zij hebben hun logica prima op een rijtje. Dat is enorm ontwikkeld zelfs. Evenals dat zij een enorm goed geheugen hebben.

Ze moeten wel.

” Als mens mogen we iemand geen narcistische of anti-sociale stoornis toekennen “

Niet alleen als mens, maar ook als psycholoog of psychiater mogen we die mensen die zich kenmerken door de afwezigheid van een moreel kompas, geen persoonlijkheidsstoornis toekennen. 

Deze mensen hebben geen persoonlijkheid, deze mensen hebben geen stoornis, deze mensen hebben geen stoornis in de persoonlijkheid. Deze mensen horen niet thuis in de DSM. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

 

%

zorgsysteem vs. mensheid

%

liefde vs. angst

%

bewust dader vs. onbewust dader

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in zorg

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

Waar zien we het zorgsysteem ?

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
 • mensen met verstand, met geweten
 • mensen met verstand, zonder geweten
 • mannen
 • vrouwen
 • kinderen
 • jonge zielen
 • oude zielen
 • slachtoffers
 • daders
 • patiënten
 • hulpverleners
 • hulpvragenden
Zorgsysteem & NARCISME

GOEDAARDIG vs. KWAADAARDIG NARCISME

In het Zorgsysteem wordt er tot op heden gehandeld vanuit destructief narcisme voor de mens die geestelijk lijdt. De mens die als hulpvrager binnenkomt en die geestelijk lijdt. 

Of het nu vanuit een goede aard of vanuit een kwade aard komt. Bewust of niet. In al deze gevallen destructief voor de mens die lijdt aan het trauma van het niet gezien, niet gehoord, niet erkend worden. Voor mensen die lijden aan de gevolgen van narcistische mishandeling.  Of ze zich hier bewust van zijn of niet. Als hulpvrager ga je met het trauma van de hulpverlener erbij naar huis. 

Zorgsysteem

PATIENT & CLIENT

PATIENT / SLACHTOFFER

 • BEHANDELINGEN SLAAN NIET AAN
 • MIS-BE-HANDELING JEUGDZORG
 • MIS-BE-HANDELING GGZ
 • ACUTE PSYCHOSES
 • VERSLAVINGEN
 • DEPRESSIES
 • BURN-OUT
 • ADHD
 • HECHTINGSSTOORNISSEN
 • SUICIDE
 • COMPLEXE STOORNISSEN
 • ………………..

PATIENT / BEWUST DADER

 

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
zORGSYSTEEM & Rechtssysteem

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

 

DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN

SLACHTOFFERS/PATIENT

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
ZORGSYSTEEM & SPIRITUALITEIT

LOT & LOTSBESTEMMING

Jung sprak in zijn tijd al over een transformatie naar een nieuw tijdperk. Een transformatie van het vissen naar het watermantijdperk. Van allen voor een, naar een voor allen. De HSP, de oude zielen, met en zonder liefde, maken deze transformatie mogelijk. Beiden zijn van enorm grote betekenis voor het voortbestaan van de mensheid.

ZORGSYSTEEM & RECHTSSYSTEEM

PATIENTEN & SLACHTOFFERS & DADERS

Ben jij hulpverlener en heb jij met patiënten en cliënten te maken? Heb je met slachtoffers en daders te maken? Ben je slachtoffer? Ben je patiënt? Wil jij jouw missie leven? Voel jij tot in het diepst van je ziel, die innerlijke noodzaak dat we alle mensen het recht op bestaan geven?

Laten we ons verbinden!

Kim’s Woordenboek

FAQ | Zorgsysteem Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Zorgsysteem

Systeem waar je terechtkomt als je lichamelijk of geestelijk lijdt

Mensheid

Norm, jonge ziel met en zonder moreel kompas. Hsp, oude ziel met en zonder moreel kompas

Patiënt

Mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt

Geestelijk patiënt

Mens wat geestelijk lijdt

hulpvrager

mens wat geestelijk lijdt, mens wat doet of hij geestelijk lijdt

hulpverlener

mens wat hulp verleent aan hulpvrager

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

HSP introvert

Kim hier jou uitleg over het woord.

Hulp

Wil jij je verdiepen in het Zorgsysteem? 

Share This