Psychopathie

Psychopathie,  wat is het? De psychopaat, wat bedoelen we ermee? Wat kenmerkt psychopathie? Wat kenmerkt een psychopaat? Hoe herkennen we psychopathie? Hoe herkennen we een psychopaat?

Wat is het verschil tussen de psychopaat en de Antisociale persoonlijkheidsstoornis?

Wanneer spreken we überhaupt van een persoonlijkheidsstoornis?

Hebben psychopaten een persoonlijkheidsstoornis?

Zijn psychopaten te behandelen? En hoe moeten we deze mensen dan behandelen?

Hoe wordt de diagnose gesteld? Waar wordt de diagnose gesteld? Wanneer wordt de diagnose gesteld? Welke behandelingen krijgen psychopaten?

Wat voor gevolgen heeft het stellen van deze diagnose en de behandeling voor degene die deze diagnose krijgt? Voor zijn omgeving? Voor de mensheid? 

Wat is de functie van psychopathie, als het zoveel lijden veroorzaakt?

Kim Boom – Onderzoeker

” Woorden doen geen pijn, als ze niet van betekenis zijn “

psychopathie

K

• Freud

Freud had het over de ‘persoonlijkheid’ als het kleine kind wat thuis en in de maatschappij ‘ heeft geleerd’ zijn instinctieve behoeftes te beheersen.  Hij moet het hier mijns inziens hebben over alleen de mens met het reptielenbrein in de psyche. Het menselijk individu wat we in het heden erkennen als ‘de psychopaat’.

K

• robert d. hare

Robert D. Hare, psycholoog en auteur van het boek ‘gewetenloos ‘ brengt in  2012 zijn boek uit. Hare heeft met name onderzoek gedaan bij mensen die terecht zijn gekomen in het criminele circuit. ‘Individuen met deze persoonlijkheidsstoornis zijn zich volledig bewust van de gevolgen van hun daden, maar ze zijn niet in staat zich te bekommeren om de gevoelens van anderen’. Hij ontwikkelde ‘ de Hare checklist’. Deze wordt wereldwijd gebruikt in de Forensische psychiatrie om ‘de diagnose’ te stellen. 

K

• Elke van Hoof

Elke van Hoof toont met haar onderzoek naar hoog-sensitiviteit aan dat er twee groepen ‘Mens’ zijn’. 1 met Angst, 1 met Liefde.  De groep met Angst ziet de wereld vanuit het stressbrein, vanuit angst en ervaart zelf geen lasten. Van Hoof moet hier mijns inziens het menselijk individu bedoelen die ‘we’ onder psychatie-deskundigen erkennen als de psychopaat. 

Mijn Visie 

Psychopathie =  gewetenloosheid in de mensheid

Wanneer ik het heb over psychopathie heb ik het over het gewetenloosheid in de mensheid.

Wanneer ik het heb over de psychopaat, heb ik het over het gewetenloosheid in de mens.

Of zoals Elke van Hoof deze groep mensen noemt:

“De Mens die met Angst in de psyche op de wereld komt.”

De mens die de wereld ziet vanuit het stress-brein, vanuit het reptielenbrein.

Waar tot op heden deze mensen psychopaat worden genoemd, omdat we tot op heden nog steeds denken dat deze mensen een ziekte hebben in hun psyche, kunnen en mogen we deze mensen geen psychopaat noemen.

Je kan geen ziekte hebben aan iets wat er van nature niet is.

 

Hoe ontstaat gewetenloosheid?

Gewetenloosheid ontstaat niet. Gewetenloosheid is er van nature. gewetenloosheid is er altijd geweest, is er, zal er altijd zijn. In het leven an sich, in het leven in de mensheid, in het leven in de mens.

 Zoals van Hoof heeft aangetoond in haar wetenschappelijke onderzoek wordt de gewetenloze mens zo ‘geboren’.

“Zij zijn begiftigd met de afwezigheid van een moreel kompas in de ziel.”

 

‘Psychopaat’ of ‘narcist’?

Wanneer ik het heb over de psychopaat heb ik het dus sowieso over de mens die op de wereld komt zonder innerlijk moreel kompas. Evenals wanneer ik het heb over ‘de narcist’.

Bij beiden is het denken en het handelen gebaseerd op angst in de ziel. Op het reptielenbrein. Op de afwezigheid van een moreel kompas.

Iemand die chronisch gewetenloos is hoeft niet kwaad van aard te zijn.

De psychopaat die ik hier bedoel, is de mens die wel kwaad van aard is. De mens die zijn medemens willens en wetens schade berokkent. De mens die willens en wetens de rechten van zijn medemens schendt.

En kunnen we onderscheid maken tussen de psychopaat die we kennen als de mens die zijn medemens op brute wijze verkracht, vermoord, geweld aan doet en we zien in de forensische psychiatrie en de huis-tuin-keuken-psychopaat die zich bevindt onder de Norm, als de  verborgen narcist.

Beiden zijn even gewetenloos en meedogenloos en laten een spoor van vernieling achter. Niet alleen bij de directe slachtoffers, ook bij hun omgeving.

Deze mensen leggen werkelijk in hun eentje, hele systemen plat.

Behandelen hun medemens alsof het materie is. Alsof het robots zijn. Alsof het lustobjecten zijn. Als beesten. Als zielloze wezens.

Zoals zij zelf Zijn.

Wat is de ergste van de twee?

Onder narcisme-deskundigen en onder de norm wordt de psychopaat als de meest erge van de twee gezien. De psychopaat die willekeurig mensen op gruwelijke wijze verkracht, vermoord, het leven ontneemt.

Ik vind de narcist de meest ernstige van de twee. De huis-tuin-keuken-psychopaat. De verborgen narcist.

“De mens met juist een enorm groot vermogen zich aan te passen aan de sociale normen van de maatschappij.”

Waar de psychopaat kickt op het imago van de bad guy, verschuilt de narcist zich achter het imago van de good guy.

Waar de narcist vanuit veel verschillende hoeken wordt gezien als iemand die nog ergens enige schuld en schaamte zou ervaren, kan ik niet anders dan dit tegenspreken. Zij zouden zich schuldig moeten voelen. Zij zouden zich moeten schamen. Voor dat wat zij hun dierbaren aandoen. Maar zij voelen zich nergens schuldig over. Zij schamen zich nergens voor.

De mens die we niet zomaar zien in de Geestelijke Gezondheidszorg of in de forensische psychiatrie. De mens die wel zo slim is om onder de radar te blijven.

De mens waarvan we wel zijn slachtoffers kunnen zien. Indirect.

 • In het Zorgsysteem, als patient.
 • In de jeugdzorg, als kind van een of twee ouders die zich kenmerken door chronische gewetenloosheid.
 • In de GGZ, als kind of partner van.
 • In de ouderenzorg, als partner of als ouder van.
 • In de Medische wereld, met ( chronische ) onverklaarbare op zichzelf staande klachten.
 • In de para-medische wereld.
 • in de spirituele wereld
 • In de Forensische psychiatrie
 • in het rechtsyssteem

Waar de psychopaat letterlijk iemand van het leven berooft, doet de narcist dit op zielsniveau. De narcist berooft het leven uit je Ziel. Deze mensen zorgen ervoor dat je volledig de verbinding met alles wat in je Zelf aanwezig is ‘verliest’. Je bezieling kwijtraakt.

Deze mensen halen ‘letterlijk’ de zinvolheid uit hun medemens.

Uit hun partners, uit hun kinderen, uit hun ouders.

Uit de gehele mensheid wanneer we het blijven ontkennen, onderdrukken, bagatelliseren.

Psychopaat

 • afwezigheid moreel kompas
 • chronisch gewetenloos gedrag
 • zoals de ware aard is vertrouwt hij zijn gasten
 • handelt vanuit angst en wantrouwen
 • paranoia
 • extreme jaloezie
 • lichamelijk geweld
 • sexueel geweld
 • stalking
 • gaslighting

Herkenning

 • bindingsangst/verlatingsangst 100% 100%
 • lichamelijk geweld 100% 100%
 • sexueel geweld 100% 100%
 • stalking 100% 100%
 • gaslighting 100% 100%
 • pathologisch liegen 100% 100%
 • korte termijn behoeftes 100% 100%
 • korte termijn denken 100% 100%

Narcist vs. Psychopaat

verborgen narcist

 • man/vrouw/intersekse
 • afwezigheid innerlijk moreel kompas
 • chronisch gewetenloos
 • kickt op imago van de good guy
 • Berooft het leven uit de mens, zielenmoord, karaktermoord
 • Gebruikt geen direct lichamelijk, sexueel geweld
 • Zoekt mensen uit die hem/haar van levensenergie voorzien
 • kickt op geestelijk en lichamelijk lijden van de ander
 • doodt zijn slachtoffers zonder aantoonbaar bewijs
 • laat de ander handelen,dan is hij/zelf/het niet verantwoordelijk.
 • zeer groot vermogen zich aan te passen aan de normen van de maatschappij

psychopaat

 • afwezigheid innerlijk moreel kompas
 • chronisch gewetenloos
 • kickt op imago van de ‘bad guy’
 • berooft mensen letterlijk het leven
 • gebruikt direct lichamelijk, sexueel geweld
 • zoekt willekeurig zijn slachtoffers uit, vreemden en dierbaren
 • kickt op lichamelijk en geestelijk lijden van de ander
 • doodt zijn slachtoffers met aantoonbaar bewijs ( wil iets achter laten)
 • handelt zelf
 • klein/geen vermogen zich aan te passen aan de normen van de maatschappij

Mythes

 

” Een psychopaat/narcist heeft een stoornis in de persoonlijkheid”

De psychopaat heeft geen stoornis in de persoonlijkheid. Om van een persoonlijkheid te kunnen spreken is de aanwezgheid van het moreel kompas essentieel. Het moreel kompas wat de basisvoorwaarde is om te kunnen spreken van ‘het geweten’. Wat niet wil zeggen dat als je in het bezit bent van het moreel kompas, dat je het dan geweten hebt. Daarvoor moet gewetenloosheid in de mens erkent zijn. Niet als zijnde een persoonlijkheidsstoornis, maar als zijnde de mens met een groot gebrek aan het moreel kompas.

” Je wordt een psychopaat door een traumatische jeugd “

Je wordt geen psychopaat door een traumatische jeugd. Mensen zonder het moreel kompas worden zo geboren. Deze mensen hebben van nature een gebrek aan het geweten.

”  Een psychopaat/narcist kan veranderen! “

Een psychopaat/narcist kan niet veranderen. Niet in essentie. Niet in hun aard. Gewetenloos is gewetenloos.

Deze mensen zullen altijd wanneer zij eenmaal die korte termijn-kick hebben ervaren, op zoek gaan naar diezelfde kick. Het gaat niet om de vraag of zij nog een keer toeslaan, het gaat om de vraag, wannéér zij toeslaan.

Deze mensen kunnen wel hun gedrag veranderen.  Mits er een noodzaak is. Mits zij zelf lijden aan hun eigen gedrag. 

” Evidence – based “

Gebaseerd op bewijs

%

gewetenloosheid versus mensheid

%

bewuste vs. onbewuste

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in zorg

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

In de Universele Verklaring van de rechten van de mens wordt de chronisch gewetenloze mens omschreven als ‘niemand’.

PSYCHOPATHIE & Zorgsysteem

CLIENT

 • ANTI-SOCIALE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • NARCISTISCHE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS
 • PARANOIDE STOORNIS
 • VERSLAVINGEN
PSYCHOPATHIE & Rechtssysteem

DADERS

 • TBS-KLINIEKEN
 • GEWELDSDELICTEN
 • SEXUEEL GEWELD
 • LICHAMELIJK GEWELD
 • MOORD
 • FAMILIE-DRAMA’S
 • ( CYBER ) STALKING
 • JARENLANGE VECHTSCHEIDINGEN
  PSYCHOPATHIE EN SPIRITUALITEIT

  LOT & LOTSBESTEMMING

  ‘In het leven mag je nooit iets uitsluiten,  dan laat het leven je de andere kant zien.’

  ( C.G. Jung )

  We hebben eeuwen lang, generaties lang de mens zonder het geweten ontkend, uitgesloten, gedaan of het er niet is. We staan op het punt een transformatie te maken. Een tranformatie die altijd gepaard gaat met lijden, chaos en verwarring. Een transformatie die we collectief als mensheid kunnen maken. Mits er maar voldoende mensen lijden. 

  Kim’s Woordenboek

  FAQ | Psychopathie Begrippenlijst

  Mijn definitie van …..

   

  psychopaat

  mens zonder innerlijk moreel kompas, chronisch gewetenloos, hoeft niet kwaadaardig te zijn

  narcist

  mens met narcisme vanuit de afwezigheid van een innerlijk moreel kompas.

  psycho-logie

  Wetenschap/leer omtrent de logische psyche van de mens met een moreel kompas en omtrent de logische psyche van de mens zonder moreel kompas.

  psycho-patho-logie

  Wetenschap/leer omtrent de ziekte in de logica van de psyche

  Psycho-pathie

  Ziekte in de psyche

  Hulp

  Ben jij hulpverlener en zie jij slachtoffers van mensen die chronisch gewetenloos zijn of ben jij zelf slachtoffer en wil jij die hulpverlener worden die jij nodig had gehad?

  Wil jij je verdiepen in het Zelf van de Psychopaat?

  Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

  Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

  Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

   

  Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

  Share This