Rechtssysteem

Het rechtssyteem, wat bedoelen we ermee? Wat is de functie van het rechtssysteem? Wat is de bedoeling van het rechtssysteem? 

Welke mensen zien we in het rechtssysteem? Welke mensen behoren tot het rechtssysteem? 

Door welke mensen wordt het rechtssysteem uitgevoerd? 

Welke mensen zien we als hulpverlener? Als hulpvragende? 

Welke mensen zien we als slachtoffer? Als dader ? 

Wanneer ben je slachtoffer? Wanneer ben je dader? 

Wat is de bedoeling van het Rechtssysteem als het zoveel lijden veroorzaakt? 

Kim Boom -mens met verstand en geweten

” Niet elke dader is ook slachtoffer “

        Het rechtsysteem

K

• Jung

Ondanks dat Carl Jung in de wetenschap omtrent de psyche als mysticus en fantast werd weggezet, werd hij in het rechtssyteem wel serieus genomen. Zijn visie zien we terug in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

K

• UVRM

Tussen 1945 en 1948 zijn de Universele Rechten van de Mens opgesteld, waarin we de mens definieren als de mens die begiftigd met verstand en geweten op de wereld komt. Nog in de naweeën van de WOII. 

K

• UVRM

Corona ‘eist’ van ons dat we de Universele Rechten van de Mens die we tussen 1945 en 1948 hebben vastgelegd, gaan herzien. Gaan herbeordelen. Gaan evalueren. Want is het wel waar dat alle mensen begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen?

Mijn Visie

Het Rechtssysteem is het systeem waar we als hulpvrager terechtkomen wanneer onze rechten als mens geschonden worden of wanneer we de rechten van onze medemens schenden.

Waar we mensen slachtoffer en dader noemen.

Tenminste dat zou het moeten doen. 

Dat is de functie van het rechtssysteem.

Het rechtssysteem wat denkt en handelt vanuit het collectief gedachtegoed dat alle mensen begiftigd zijn met verstand en geweten, maar mensen ‘ziet’, die begiftigd zijn met verstand, zonder geweten.

Het rechtssysteem wat slachtoffers en daders ziet van:

 • geweldsdelicten
 • sexueel geweld
 • lichamelijk geweld
 • narcistische mishandeling
 • moord
 • zelfmoord
 • familie-drama’s
 • ( cyber) stalking
 • jarenlange vechtscheidingen
 • witte boordencriminaliteit
 • …………

Slachtoffers en daders die we wanneer we deze niet zien, horen, herkennen, erkennen, als slachtoffer en dader, niet behandelen als slachtoffer en dader, de gehele mensheid ten gronde richten. 

Herkenning

slachtoffer/dader

 • onderdrukken moreel kompas
 • ik wil niet oordelen
 • alle mensen mogen er zijn
 • medelijden hebben met narcisten/psychopaten
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij weet niet beter

dader/ geen slachtoffer

 • geen moreel kompas
 • ik wil niet oordelen
 • alle mensen hebben recht op een eerlijk proces
 • medelijden hebben met narcisten, psychopaten
 • elke dader is ook slachtoffer
 • hij/zij weet niet beter

Mythes

 

” Een kind heeft recht op beide ouders “

Een kind heeft recht op twee ouders die het vermogen hebben, in staat zijn,  het kind te voorzien in zijn essentiele levensbehoeftes. Wanneer er sprake is van een ouder die zich kenmerkt door chronische gewetenloosheid, wordt dit recht hem ontnomen. Sterker nog dan wordt zelfs het recht hem op beide ouders ontnomen. De gewetenloze ouder die er in essentie niet is. De moreel empathische ouder, die continu op AAN staat en dus op overleven staat, die er niet kán ZIJN.

Beide ouders zijn er niet!

Dit leidt hoe dan ook tot stoornissen in de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Stoornissen in de ontwikkeling van het kind naar het volwassen worden.

Deze kinderen zien we in het heden terug als volwassen lijkende individuene, op de wachtlijsten in de GGZ, op de wachtlijsten bij de levenseindekliniek.

De kinderen van nu, die dezelfde toekomst te wachten staat.

” Alle mensen komen begiftigd met verstand & geweten op de wereld “

Het is onmogelijk om met verstand & geweten op de wereld te komen. Verstand leren we aan en als we het allemaal al geweten hadden, hadden we hier op aarde niets meer te doen. Dan zou het leven slapend aan ons voorbijgaan. 

Daarbij als we het verstand en het geweten hadden, hadden we de Universele Rechten van de Mens allang herzien en herschreven en opgesteld voor die mensen die niet begiftigd met het geweten op de wereld komen. 

 

” Waar twee vechten hebben twee schuld “

In het rechtssysteem wordt een vechtscheiding nog steeds gezien en benaderd/behandeld vanuit het collectieve gedachtegoed dat waar er twee vechten, twee schuld hebben. Vanuit normale maatstaven is dat misschien ook zo. Maar dan nog, wanneer we vanuit normale maatstaven handelen, komen we überhaupt niet terecht in een vechtscheiding. Vanuit normale maatstaven ga je vanuit geest en broederschap met elkaar om. Vanuit normale maatstaven denken we dat alle mensen begiftigd zijn met verstand en geweten.

Vanuit normale maatstaven accepteer je dat de koek op is. Vanuit normale maatstaven, wil je er een streep onder trekken, het netjes afsluiten. Het voor alle partijen goed doen. Vanuit normale maatstaven los je dit samen op. Of eventueel met mensen in je omgeving.

Vanuit normale maatstaven kom je niet terecht in mediatortrajecten. Kom je niet terecht in het Rechtssysteem.

Wanneer je daar terechtkomt heb je niet meer te maken met mensen die handelen vanuit normale maatstaven.

Met deze mensen heb je niet met normale maatstaven te maken. Wat deze mensen doen gaat alle normaliteit te boven.

Mensen zonder het geweten willen er geen streep onder trekken. Met deze mensen kun je het nooit ‘netjes’ afsluiten. Deze mensen willen het alleen voor hun eigen partij goed doen. Deze mensen accepteren niet dat de koek op is.

Deze mensen accepteren niet dat jij hen loslaat! Deze mensen zullen net zo lang doorgaan tot de bodem van die put volledig bereikt is. Tot ze je geestelijk, emotioneel, financieel en op zingevingsgebied volledig hebben uitgekleed. Om je dan als oud vuil aan de straat te zetten. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

%

rechtssysteem vs. mensheid

%

liefde vs. angst

%

bewust dader vs. onbewust dader

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in Rechtssysteem

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

In het rechtsysteem wordt gehandeld vanuit de basisovertuiging dat alle mensen van nature in het bezit zijn van ‘verstand en geweten’. Tot het tegendeel is bewezen. Het tegendeel wat we kunnen bewijzen, wanneer we onze rechten als mens kennen en deze opeisen. ‘Gewoon’ omdat we daar als mens met verstand en geweten recht op hebben. 

RECHTSSYSTEEM & NARCISME

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG NARCISME

Het Rechtssysteem handelt vanuit onbewust destructief narcisme voor de gehele mensheid.

Het rechtssysteem = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat wij, als mensen met een moreel kompas lijden. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied.

Kim’s Woordenboek

FAQ |Rechtssysteem Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Rechtssysteem

Het systeem in de mensheid wat onderscheid maakt ( hoort te maken ) tussen daders en slachtoffers. 

Dader

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier niet geestelijk aan lijdt.

Slachtoffer

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier wel geestelijk aan lijdt.

hulpvrager

Slachtoffer of dader. Mens wat geestelijk lijdt, mens wat doet of hij geestelijk lijdt. 

hulpverlener

Mens wat hulp verleent aan hulpvrager

Hulp

Wil jij je verdiepen in het Rechtssysteem? 

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This