Mensheid

De Mensheid. De Mens.

Wanneer ben je mens? Wanneer behoor je tot de mens-soort? Wanneer behoor je tot de mensheid? Wat bedoelen we met ‘de mens’.

Wat máákt iemand mens? Wat maakt iemand menselijk?

Kim Boom – mens met verstand en geweten

” Een nieuwe visie op het verleden, het heden en de toekomst van de mens en de mensheid “

       Mensheid

K

• Jung

Carl Gustav Jung ( 1875-1961 ). Jung zei dat alle mensen van nature het bewustzijn in de ziel hebben. Het bewuste en het onbewuste. Persoonlijk en collectief.

K

• UVRM

In de Universele Verklaring van de rechten van de mens, wordt de mens en de mensheid gedefinieerd als ‘de mens begiftigd met verstand en geweten’.

K

• Rutger bregman

Rutger Bregman (1988), historicus, wetenschapper, klimaatactivist en auteur van ‘De meeste mensen deugen’ ziet de meerderheid van de mensen als zijnde de mensen die deugen. Als mensen die in essentie goed van aard zijn. 

Mijn Visie

De Mensheid = Er zijn mensen met een aangeboren moreel kompas, die het niet geweten gaan hebben, de norm & er zijn mensen zonder een aangeboren moreel kompas, zonder het geweten, die geweten niet hebben &  er zijn mensen met verstand en geweten, die het verstand en het geweten hebben en het nog nog niet geweten hebben.

Alle mensen zijn onderdeel van de mensheid.

Mannen, vrouwen, interseksen.

Mannen, met een van nature aangeboren piemel, vrouwen met een van nature, aangeboren vagina. Interseksen, waarbij bij de geboorte niet duidelijk is of er sprake is van een nature aangeboren piemel, of vagina.

Mensen met een van nature, aangeboren, moreel kompas, een morele geaardheid,  mensen zonder een van nature aangeboren moreel kompas, zonder een morele geaardheid, mensen met een van nature zeer groot, aangeboren, mensen met een zeer grote morele geaardheid.

Mensen met een van nature aangeboren zintuiglijk filter, mensen met een van nature afwezigheid van het zintuiglijk filter.

Allen zijn zij onderdeel van ‘de mensheid’.

Allen zien we als hulp-krijger, hulpvrager en/of hulpverlener in het wettelijk erkend zorgsysteem en in het recht-systeem.

In het wettelijk erkend Geestelijk Zorgsysteem,  het Lichamelijk Zorgsysteem, het Mond-Zorg-systeem.

Waar we tot op heden ‘de mens’ associëren met ‘de mens die begiftigd met verstand en geweten’ op de wereld komt, kunnen we met de wetenschappelijk bewezen feiten in het heden en ons logisch verstand vaststellen dat het hoe dan ook niet mogelijk is om met het geweten op de wereld te komen, als baby, heb je nog niets geweten, als mensheid hebben we het nog niet geweten. Maar ook dat het onmogelijke is met verstand geboren te worden.

Verstand wat bedoel ik ermee?

Verstand gaat bij mij niet over hoog- of laag-opgeleid. Verstand gaat bij mij over kennis en weten van dat wat in de Universele Verklaring van de rechten van de mens beschreven staat. Verstand hebben van dat wat er in die verklaring staat. Weten wat er bedoeld wordt.

Het geweten, wat bedoel ik ermee?

Je kan pas spreken van ‘het geweten’ wanneer je de mens zonder het geweten erkend hebt. Volledig.

 

‘Gedrags’ kenmerken mensen met verstand en geweten & met verstand en zonder geweten. 

Met verstand  &  geweten

 • erkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • erkennen mensen zonder geweten
 • erkennen mens met goedaardig narcisme
 • erkennen mens met geweten
 • erkennen daders
 • erkennen slachtoffers
 • erkennen voorwaardelijke liefde
 • erkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het geweten

Met verstand & zonder geweten

 • ontkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • ontkennen mensen zonder geweten
 • ontkennen mens met goedaardig narcisme
 • ontkennen mens met geweten
 • ontkennen daders
 • ontkennen slachtoffers
 • ontkennen voorwaardelijke liefde
 • ontkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het ‘niet geweten hebben’

Mythes

 

” De meeste mensen deugen “

Er zijn mensen die deugen, er zijn mensen die doen alsof zij deugen.

Mensen die niet deugen, en die doen alsof zij deugen, zijn die mensen die zich structureel schuldig maken aan lichamelijk, geestelijk, emotioneel, moreel, financieel geweld. Bij partners, kinderen, ouders of willekeurig welke mensen.

” Alle mensen komen begiftigd met verstand en geweten op de wereld “

Het is onmogelijk om met verstand & geweten op de wereld te komen. Verstand leren we aan en als we het allemaal al geweten hadden, hadden we hier op aarde niets meer te doen. Dan zou het leven slapend aan ons voorbijgaan. 

Daarbij als we het verstand en het geweten hadden, hadden we de Universele Rechten van de Mens allang herzien en herschreven en opgesteld voor die mensen die niet begiftigd met het geweten op de wereld komen. 

” Alle mensen hebben recht op bestaan “

Alle mensen begiftigd  met verstand en geweten en alle mensen met verstand zonder geweten hebben recht op bestaan.

Wel of niet geweten, of een beetje geweten

 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen verbonden

%

Mens + vs. Mens -

%

liefde vs. angst

%

slachtoffers vs. daders

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-handeling in mensheid

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

 • mensen met moreel kompas
 • mensen zonder moreel kompas
mensheid & NARCISME

GOEDAARDIG & KWAADAARDIG NARCISME

Het systeem in de mensheid handelt vanuit onbewust destructief narcisme.

Vanuit de Normen van het Rechtssysteem.

Het rechtssysteem = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat wij, als mensen met een moreel kompas lijden. Lijden aan ons eigen narcisme. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied. 

Kim’s Woordenboek

FAQ | Mensheid Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Mensheid

Norm, jonge ziel met en zonder moreel kompas. HSP, oude ziel met en zonder moreel kompas.

Mens

menselijk indivu wat onderdeel is van de mensheid.

Mens +

Mens + vermogen schuld & schaamte te ervaren

Mens -

Mens – vermogen schuld & schaamte te kunnen ervaren

Norm +/-

Jonge ziel met of zonder vermogen schuld en schaamte te ervaren

HSP +/-

Oude ziel met of zonder vermogen schuld en schaamte te ervaren. 

Dader

Mens waarvan zijn handelen of niet handelen negatieve gevolgen heeft voor het voortbestaan van de mensheid en hier niet geestelijk aan lijdt. 

Slachtoffer

Mens wat zich niet bewust is van de negatieve gevolgen van zijn handelen en hier wel geestelijk aan lijdt.

Patiënt

Mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt

Cliënt

Mens wat doet of hij geestelijk of lichamelijk lijdt

Hulpverlener

Mens met of zonder moreel kompas wat hulp verleent aan mens wat geestelijk of lichamelijk lijdt of doet of hij geestelijk en lichamelijk lijdt

Hulpvrager

Mens wat lijdt, mens wat doet alsof hij lijdt

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This