Norm

De Norm, wat is het? Wanneer behoor je tot ‘de norm’. Normaal wat is het? Wanneer behoor je tot de normalen? Wanneer behoor je tot de ‘niet-normalen’?

Waar zien we de norm, waar zien we de normen? Waar zien we het normaal? Waar zien we het niet-normaal? Waar zien we de normalen? Waar zien we de niet normalen?

Kim Boom – normaal

” Zijn we wel zo normaal als we ‘denken’ dat we Zijn? “

       Normen

K

• Jung

Carl Jung (1875-1961) zag het als ‘normaal’ dat alle mensen heel op de wereld komen en heel de wereld weer verlaten. Met de uitzondering op de regel. Omdat je in het leven nooit iets uit mag sluiten.

K

• URM

De normen hebben we in 1945 vastgelegd in de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens. Waar we het normaal vinden dat alle mensen begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen. 

K

• Elke van Hoof

Elke van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in trauma, stress, burn-out en hoogsensitiviteit). Van Hoof komt in 2016 naar buiten met haar wetenschappelijk onderzoek op de HSP. Haar onderzoek toont aan dat de mens die zich herkent in de HSP, anders dan de Norm het zintuiglijk filter mist. 

Mijn Visie

De Norm = de mens met het zintuiglijke filter, de jonge(re) ziel

Met de Norm bedoel ik de mens met het zintuiglijk filter , de jonge(re) ziel.

Het menselijk individu wat nog weinig persoonlijke aardse zielenlevens heeft ervaren.  De jonge ziel die aan het begin staat van zijn persoonlijke ontwikkeling als ziel. Van zijn aard. Van de ontwikkeling van dat wat in zijn aard, in zijn ziel aanwezig is.

Evenals de HSP kunnen we de norm verdelen in 2 groepen.

 • Een groep met liefde in de ziel, met een gevoeligheid voor afwijzing.
 • Een groep met angst in de ziel, zonder een gevoeligheid voor afwijzing.

Oftewel een groep met ‘morele empathie ‘, 1 groep zonder ‘morele empathie ‘.

Een groep met het vermogen schuld en schaamte te ervaren, een groep zonder het vermogen schuld en schaamte te ervaren.

Een groep met de aanwezigheid van een moreel kompas, een groep met de afwezigheid van een moreel kompas.

De jonge ziel die kan voldoen aan het ideale plaatje van de buitenwereld. Aan de verwachtingen van de maatschappij. Aan het plaatje: ‘huisje, boompje, kindje’.

De jonge ziel die het leven als ‘prima’ ervaart. Hij ervaart geen zinloosheid. Hij ervaart geen zinvolheid.

De jonge ziel die we niet zien in het rechtssysteem. De jonge ziel die we niet zien in het zorgsysteem.

Althans niet als hulpvragende.

De jonge ziel die we wel vinden als hulpverlener in het rechtssysteem, in het zorgsysteem. De jonge ziel die handelt vanuit de normen van de maatschappij.

De jonge ziel die  handelt vanuit normen, maar van zichzelf vindt dat ie handelt vanuit normen & waarden.

De jonge ziel die het verschil niet kent tussen normen & waarden.

Die nog geen waarden aan normen toe hebben hoeven kennen. Omdat er nog geen noodzaak was. Omdat deze noodzaak, deze innerlijke noodzaak wellicht ook nooit gevoeld zal worden. Niet persoonlijk.

De norm die in dit leven, andere persoonlijke zielenlessen heeft.

De jonge ziel die handelt vanuit constructief narcisme voor zichzelf en destructief narcisme voor de mensheid.

Normen

Wanneer ik het heb over normen, spreek ik over fatoensnormen. Over hoe het hoort. Over hoe je vanuit ‘ een geest en broederschap’ met je medemens hoort om te gaan.

Dat wat we geleerd hebben.

Dat wat we als mensheid als de Normen, regels, plichten, verwachtingen hebben vastgelegd in de Universele Rechten van de mens.

‘ Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden’.

Normen die voor de mens met morele empathie als vanzelfsprekend gelden. Als normaal gelden.

Normen die we leren, die maken dat we ons aan kunnen passen aan de verwachtingen van de maatschappij.

Normen die voor de mens die chronisch gewetenloos op de wereld komen, niet gelden.

Omdat deze ‘normen’ zijn gebaseerd op en vastgelegd zijn, voor die mensen die begiftigd met verstand en geweten op de wereld komen.

 

De Norm en de normen, die we moeten gaan zien, gaan herkennen, gaan erkennen en gebruiken waar zij voor bedoeld zijn.

Handhaven en waarden toekennen.

Normen vs. Waarden

Normen

 • ontkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • ontkennen mensen zonder geweten
 • ontkennen mens met goedaardig narcisme
 • ontkennen mens met geweten
 • ontkennen daders
 • ontkennen slachtoffers
 • ontkennen voorwaardelijke liefde
 • ontkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het ‘niet geweten hebben’

Waarden

 • erkennen mens met kwaadaardig narcisme
 • erkennen mensen zonder geweten
 • erkennen mens met goedaardig narcisme
 • erkennen mens met geweten
 • erkennen daders
 • erkennen slachtoffers
 • erkennen voorwaardelijke liefde
 • erkennen onvoorwaardelijke liefde
 • oordelen vanuit het geweten

Mythes

 

” Normen en waarden leren ‘we’ thuis en/of op school “

Normen kunnen we leren, waarden leren we kennen door onze ervaringen die iets in onze aard raken. Waarden worden pas iets waard wanneer je kwaadaardig narcisme in de buitenwereld bent tegengekomen. 

” Ik heb geen hechtingstrauma “

Alle mensen hebben een hechtingstrauma. Zolang wij de ander nodig hebben om onsZelf het bestaansrecht te kunnen geven, is er sprake van een niet geheeld hechtingstrauma. De vraag is niet of we een hechtingstrauma hebben. De vraag is hoeveel last hebben we van ons hechtingstrauma. 

“Een kind houdt onvoorwaardelijk van zijn ouders, ouders houden onvoorwaardelijk van hun kind.”

Het is onmogelijk om als kind onvoorwaardelijk van je ouders te houden, omdat je als kind volledig afhankelijk bent van je ouders. Zodra er nog ergens een afhankelijkheid is, kan er onmogelijk sprake zijn van onvoorwaardelijke liefde.

We verwarren de onvoorwaardelijke liefde met ‘loyaliteit’.

Het is onmogelijk om als ouder onvoorwaardelijk van je kind te houden. Er is pas sprake van onvoorwaardelijke liefde wanneer de voorwaardelijke liefde volledig erkend is. Wanneer de mens zonder het geweten erkend is, wanneer het masker van narcisme volledig erkend is. Het masker van narcisme vanuit een goede aard. Het masker van narcisme vanuit een kwade aard. Het masker van narcisme vanuit het geweten hebben. 

” Evidence – based “

Wetenschap & ervaringen  verbonden

%

Norm+ vs. mensheid

%

liefde vs. angst

%

Introvert vs. Extravert

%

Man vs. Vrouw

%

Mis-behandeling in zorg

%

Nature vs. Nurture

Waar?

MAATSCHAPPIJ/MENSHEID/NORM

Norm & NARCISME

CONSTRUCTIEF & DESTRUCTIEF NARCISME

De norm handelt vanuit onbewust destructief narcisme voor de mensheid.

De Norm = narcisme.

Het niet bewust zijn, het niet kennen, het ont-kennen van narcisme an sich,  narcisme vanuit de mens met een goede aard en de mens met een kwade aard, maakt dat mensen met een groot moreel kompas lijden. Direct en indirect.

Geestelijk, emotioneel, moreel, financieel en op zingevingsgebied.

Kim’s Woordenboek

FAQ | Norm

Begrippenlijst

Mijn definitie van …..

 

Norm

jonge ziel

Norm +

jonge ziel met morele empathie.

Norm -

jonge ziel zonder morele empathie

Normen

Rechten, plichten, verwachtingen, vastgelegd in de Universele Rechten van de mens. 

Waarden

Wanneer door ervaringen waarden toegekend zijn aan normen.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This