2 februari 2021 komt mij het besluit van ‘de maatregel van gedwongen isolatie’ ter ore.

Een maatregel voor mensen die besmet zijn met het Covid 19- virus en níet vrijwillig in isolatie gaan.

Mensen op social media zie/lees ik ontploffen bij het besluit van minister de Jonge. Mensen hebben het over een strafkamp, over de Tweede Wereldoorlog, over het schenden van de rechten van de mens. “Dit mag niet zomaar”, is wat ik lees.

Maar zitten we niet al bijna een jaar in een strafkamp, misschien wel in een derde wereldoorlog en worden onze rechten als mens niet al bijna een jaar geschonden?

Want hoe moeten we dan de ‘Corona-maatregelen’ noemen die nu gelden? In deze strenge lockdown? De spoedwet? De maatregelen van de avondklok?

“Kunnen we die niet ook ‘de maatregelen van gedwongen isolatie’ noemen?” Mag dat wel?  

De maatregel van gedwongen isolatie

De maatregel van gedwongen isolatie is door Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het leven  geroepen. Eindverantwoordelijke voor de gezondheid van het volk, het Welzijn van de Mens en sport. Even voor de duidelijkheid.

Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als plek waar deze maatregel van gedwongen isolatie uitgevoerd zal worden.

Het ziekenhuis krijgt op de dag dat dit besluit in de Staatscourant verschijnt, waar tevens benoemd staat dat deze maatregel een dag na publicatie in werking zal gaan treden, ontzettend veel telefoontjes en mailtjes met doodsbedreigingen.

Ik vind het een fantastische maatregel.

“Mensen die weten dat zij besmet zijn, mensen die weten dat voor sommigen het virus dodelijk kan zijn, hun medemens schade kan berokkenen en niet vrijwillig in isolatie gaan, mogen van mij gedwongen geïsoleerd worden.”

Móeten gedwongen geïsoleerd worden. Voor mij valt dit namelijk onder ‘poging tot doodslag‘ of zelfs moord met voorbedachten rade. 

Zo zouden ze het met alle daders moeten doen!

Zou dit een kanteling kunnen zijn in het rechtssysteem?

Die hoop wordt diezelfde avond de kop ingedrukt, wanneer ik de directeur van het ziekenhuis in de media hoor zeggen dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat er ook  daadwerkelijk gebruik gemaakt gaat worden van deze maatregel van gedwongen isolatie.

“Er zijn maar 5 bedden gereserveerd voor mensen die besmet zijn en niet vrijwillig in isolatie gaan. Dit gaat maar over een kleine groep. Daarbij komen er hele lange procedures bij kijken om deze maatregel uit te mogen voeren. Waarschijnlijk zal er dus geen gebruik van gemaakt worden.”

De gemoederen lijken hiermee gesust.

Behalve bij mij.

Ik maak me wel zorgen. Dit gaat niet om een kleine groep. En dit is zoals het al jaren gaat in het rechtssysteem. Daders die een gevaar zijn voor de samenleving mogen vrij rond blijven lopen en slachtoffers worden ‘ter beschikking van de staat’ gesteld.

Er worden maatregelen gemaakt, die niet gehandhaafd worden.

Waarom maken we maatregelen als we ze toch niet handhaven?

Maar ik vind het ook interessant wat hij zegt:

“Mensen die besmet zijn en zich níet vrijwillig isoleren, kunnen we niet dwingen zich te moeten houden aan de maatregelen en brengt het lange procedures met zich mee. Maar mensen die niet besmet zijn , geen Corona-klachten hebben en zich wel vrijwillig isoleren, kunnen we wél dwingen zich te moeten houden aan de maatregelen. Met boetes. Zonder lange procedures.”

Ondernemers én afnemers van die ondernemers.

 • Horeca-ondernemers
 • Kappers
 • Sauna’s
 • Sportscholen
 • Massagesalons
 • Scholen
 • winkels
 • Etc etc

Mensen die niet besmet zijn met het Covid-19 virus. Zich verder kunnen houden aan de 1,5 meter maatregel, de allerbelangrijkste maatregel, volgens het RIVM en de overheid. Mensen waarbij hun bestaansrecht reëel wordt bedreigd door de Corona-maatregelen, waar hun bestaansrecht hen zelfs wordt afgenomen door de Corona-maatregelen, mogen we dwingen zich te moeten houden aan de Corona-maatregelen.

Mensen waar met alleen al met de Normale Corona maatregelen, hun bestaansrecht wordt afgenomen.

Maatregelen die zijn genomen door de overheid, door het RIVM, en uitgevoerd worden door de handhavers van deze maatregelen.

Zelfs die mensen die tijdens de avondklokrellen, na 21.00, buiten voor hun pand stonden, om hun pand, hun onderneming, hun leven, hun bestaansrecht te beschermen, kregen een boete, omdat zij de maatregel van de avondklok op dat moment overtraden.

Mensen die de maatregelen rondom de avondklok móesten overtreden, omdat hun bestaansrecht werd bedreigd.

“Mensen die de normale Corona maatregelen moeten overtreden, omdat hun bestaansrecht reëel wordt bedreigd.”

En dit mag wel?

Maar ook roept dit andere vragen op:

 • Waarom maken we een maatregel als we deze toch niet gaan gebruiken?
 • Waarom kunnen we deze mensen niet dwingen? Mensen die willens en wetens hun medemens schade berokkenen, door zich niet vrijwillig te isoleren van de buitenwereld.
 • Hoe lang zijn die procedures dan? Bij de relschoppers van de avondklokrellen, konden deze procedures namelijk wél heel snel verlopen.

 

De normale Corona-maatregelen.

De slogan: “Alleen samen krijgen we Corona onder controle” kan iedereen ondertussen wel dromen. Of ervan kotsen. Want wat bedoelen we met ‘samen’? De maatregelen die tot op heden genomen worden, worden niet ‘samen’ genomen. De maatregelen worden niet genomen samen met burgers. Hoezo ‘samen’?

Dit doen we niet ‘samen’. De overheid en organisaties bepalen de regels en de burgers ‘moeten’ deze regels uitvoeren.

Deze maatregelen worden genomen vanuit de overheid en organisaties en moeten uitgevoerd worden door burgers. Deze maatregelen worden burgers opgelegd en afgedwongen door de overheid en organisaties. Worden zelfs beboet.

“Maatregelen die de overheid samen met leiders en wetenschappers en virologen over de gehele wereld heeft bedacht. Maatregelen die gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken en cijfers. Onderzoeken en cijfers rondom alléén Corona en de directe lichamelijke gevolgen van Corona op de mens.” 

Maatregelen die de overheid en organisaties hebben genomen om Corona er onder te krijgen.

Burgers, die deze regels in de praktijk brengen, burgers die zich al bijna een jaar houden aan deze Corona-maatregelen’, maar hieraan onderdoor gaan. Burgers die ervaren dat de maatregelen in de praktijk niet uitvoerbaar zijn, hen zelfs hun bestaansrecht ontnemen.

“Geestelijk, emotioneel, lichamelijk, moreel, financieel en op zingevingsgebied.”

Burgers die zich aan alle kanten laten horen. Burgers die hen aan alle kanten de mond wordt gesnoerd.

“Nu, bijna een jaar na het toepassen van de Normale Corona-maatregelen, genomen door de overheid en organisaties, hebben zij bijna alle burgers onder controle, behalve Corona.”

Wordt het dan geen tijd dat we nu, bijna een jaar na het ingaan van de Corona-maatregelen ‘samen’ als overheid, als organisaties, als burgers, als democratische rechtsstaat de balans op gaan maken?

Want kunnen we dan niet samen de conclusie trekken dat:

 • het niet mogelijk gaat zijn ‘Corona onder controle’ te krijgen?
 • we moeten gaan kijken naar een leven met Corona?
 • de maatregelen die alleen genomen worden door overheid en organisaties, uitgevoerd worden door burgers, niet werken?

En mogen we dan ook niet de conclusie trekken dat we ondertussen met alle Corona-maatregelen in gedwongen isolatie zitten?

 • Sportscholen zijn gesloten
 • Horeca-gelegenheden zijn gesloten
 • kappers zijn gesloten
 • Sauna’s zijn gesloten
 • Scholen zijn gesloten
 • Er is een spoedwet
 • We hebben een avondklok

Dit zijn maatregelen die genomen zijn, door mensen, die zelf geen lasten ondervinden van deze maatregelen. Hun functie die maakt dat zij zelf de uitzondering op die maatregel zijn.

Mensen die geen lasten ondervinden van hun eigen maatregelen. Mensen die niet lijden aan hun eigen maatregelen.

Niet geestelijk, niet lichamelijk, niet emotioneel, niet moreel, niet financieel, niet op zingevingsgebied.

De overheid, organisaties en burgers horen dit ‘samen’ te doen.

Dat is de bedoeling van een democratische rechtsstaat!

De avondklokmaatregel.

Dinsdag 16 februari komt de rechtszaak voor van Willem Engel tegen de staat.

Willem Engel, de man van eerst viruswaanzin, nu viruswaarheid, die vindt dat met de avondklok de rechten van de mens geschonden worden. Die vindt dat de avondklok niet voldoende juridisch onderbouwd is. En dus niet opgelegd mag worden.

De rechter van de rechtbank in Den Haag is het ermee eens. Deze maatregel mag niet opgelegd worden, deze is niet voldoende juridisch onderbouwd.

De rechter velt dan ook op 16 februari het oordeel dat de avondklok per direct diezelfde avond opgeheven moet worden.

Het demissionair kabinet is het er niet mee eens en heeft diezelfde middag nog een spoeddebat. Diezelfde avond nog wordt de uitspraak van de rechter, eerder die dag, on hold gezet, door het Hof.

Het kabinet vindt dat de avondklokmaatregel hoe dan ook moet blijven. Zij gaan er dan ook alles aan doen om de avondklokmaatregel in de spoedwet te krijgen. Om de avondklokmaatregel in stand te houden. Om de maatregel juridisch te kunnen onderbouwen.

Aanstaande vrijdag 19 februari is het hoger beroep.

Ik ben absoluut geen Willem Engel- fan, maar in deze ben ik het met hem eens. Met de avondklokmaatregel worden de rechten van de mens op alle vlakken geschonden. Maar niet alleen met de avondklokmaatregel. Met alle Corona-maatregelen.

Bronvermelding:
Koninklijk Huis vanuit de bibliotheek van Paleis Noordeinde. NOS, 25 december 2018.

De maatregel van gedwongen isolatie, mag dat zomaar?

Of we het nu over het ‘ de maatregel van gedwongen isolatie’ hebben of over de Normale Corona-maatregelen, over de spoedwet of over de avondklok-maatregel, deze mogen van mij allen de naam hebben van ‘de maatregel van gedwongen isolatie.’

En ja, deze maatregelen mogen zomaar worden opgelegd. Zonder lange procedures. Zonder pardon.

“Tenminste wanneer je besmet bent met het Covid-19 virus en niet vrijwillig in isolatie gaat. En tenminste wanneer je behoort tot de mens zonder geweten.”

Dat zijn ook de mensen die al zijn ze besmet, niet vrijwillig in isolatie gaan. Mensen die zich niet bekommeren om de gevolgen van hun gedrag voor de medemens. Dat zijn ook de mensen die de normale regels van de mens schenden. Dat zijn de mensen die in de Universele Verklaring aangeduid worden met ‘niemand’.

Die mensen mogen we zomaar, zonder lange procedures gedwongen isoleren.

“Het staat allemaal beschreven in de Universele Verklaring van de rechten van de mens.”

Het probleem is dat we onze rechten niet kennen. Dat we onze rechten niet lezen.

Want het wordt een ander verhaal wanneer je als burger behoort tot de mens met verstand en geweten.

Dan mogen de maatregelen rondom Corona niet zomaar worden genomen.

Niet wanneer je niet besmet bent met het Covid 19 virus. Niet wanneer jij geen gevaar vormt voor de samenleving. Niet wanneer deze maatregelen je je bestaansrecht afnemen.

En mits er voldaan wordt aan in ieder geval de volgende 6 voorwaarden:

 1. Het bestaansrecht van de mensheid ( mensen begiftigd met verstand en geweten) reëel wordt bedreigd.
 2. De maatregelen vanuit verstand en geweten genomen worden.
 3. De mens die de maatregelen uitvoert, handelt vanuit verstand en geweten.
 4. De mens die tot isolatie gedwongen wordt, begiftigd is met verstand zonder geweten en weet dat hij besmet is en niet vrijwillig in isolatie gaat.
 5. Degene die deze maatregelen oplegt, dit doet vanuit het hoogste goed, het beschermen van de mensheid.
 6. De maatregelen genomen worden vanuit alle leden van de democratische rechtsstaat.

Zolang er niet aan deze 6 voorwaarden voldaan is, mag geen enkel menselijk individu, geen enkele overheid of organisatie of burger je de regels opleggen en uitvoeren. Niet in een democratische rechtstaat. En niet vanuit de rechten van de mens.

En zoals ik het zie, wordt aan geen enkele van deze 6 voorwaarden voldaan.

 1. Het bestaansrecht van de mensheid wordt niet reëel bedreigd door Corona, het bestaansrecht wordt juist reëel bedreigd door de Corona-maatregelen
 2. De maatregelen zijn genomen zonder het ‘geweten’, oftewel vanuit gewetenloosheid
 3. Mensen die de maatregelen uitvoeren, handelen niet vanuit het geweten ( als je ondernemers die hun pand beschermen na 21 uur tijdens de avondklokrellen, beboet, dan handel je niet vanuit ‘het geweten’).
 4. Er wordt niet gecheckt of de mens die gedwongen wordt tot isolatie, wel of niet in het bezit is van het geweten
 5. Er wordt niet gehandeld vanuit het hoogste goed, het beschermen van de mensheid.
 6. De maatregelen zijn genomen zonder inmenging van burgers. Burgers die naast organisatie en de overheid, onderdeel zijn van de democratische rechtsstaat.

En worden met het nemen van deze maatregelen en het uitvoeren van deze maatregelen onze rechten als burgers op alle vlakken geschonden.

Tenminste als burgers met verstand en geweten.

“Hiermee zijn niet de overtreders van de maatregelen strafbaar, maar de bedenkers en uitvoerders van deze maatregelen.”

Welkom in mijn wereld! 

Welkom in die wereld waar slachtoffers al jaren doorheen gaan. Waar die mensen van de toeslagenaffaire de afgelopen jaren doorheen zijn gegaan. Waar slachtoffers van huiselijk geweld doorheen gaan. Waar slachtoffers van vechtscheidingen doorheen gaan. Waar slachtoffers van sexueel geweld doorheen gaan. Waar slachtoffers van stalking doorheen gaan. Waar slachtoffers van lichamelijk geweld doorheen gaan.

Waar slachtoffers van narcistische mishandeling, al jaren doorheen gaan.

Narcistische mishandeling die altijd ten grondslag ligt van welke vorm van mishandeling dan ook.

Narcistische mishandeling die voortgezet wordt door het systeem.

“Slachtoffers die door het het handelen, het juist niet handelen, het mishandelen, door het systeem, tot slachtoffer van het leven worden gemaakt.”

Slachtoffers die alles kwijt zijn geraakt. Hun baan, hun huis, hun kinderen, hun toekomst, hun zinvolheid, hun bestaan.

Slachtoffers die geen andere uitweg zien dan de dood.

“Dit is de hel waar je doorheen gaat wanneer je met narcistische mishandeling te maken hebt.”

Het systeem waarvan we mogen verwachten dat we daar veilig zijn. Het systeem wat onze rechten als mens hoort te beschermen.

Het systeem wat de burgers aan alle kanten in de kou laat staan. 

Het systeem waarvan we mogen eisen dat we daar veilig zijn. Waarvan we mogen eisen dat zij onze rechten als mens beschermen. Dat is namelijk hun plicht!

En ons goed recht.

“Kunnen we inderdaad niet spreken van een strafkamp, een derde wereldoorlog en worden onze rechten niet al een jaar geschonden?”

Ik vind dat we kunnen spreken van een strafkamp een derde wereldoorlog en het schenden van onze rechten. Maar niet pas een jaar.

De Derde Wereldoorlog duurt al bijna 76 jaar. Die Derde wereldoorlog is namelijk begonnen op het moment dat de Tweede wereldoorlog eindigde. Onze rechten worden al 76 jaar geschonden.

Op het moment dat de Universele Verklaring van de rechten van de Mens werd ondertekend. Vanuit de naam van de Verenigde Naties.

Willens en wetens. Achter gesloten deuren, in kleine huisjes. Daar waar mensenrechten beginnen.

De Derde Wereldoorlog die we elk moment kunnen beëindigen. Als burgers met verstand en geweten. Als slachtoffers van het systeem.

Als lid van de democratische rechtsstaat.

Omdat dat ons recht is. Omdat het onze plicht is. Naar onszelf, naar de mensheid, naar de democratische rechtsstaat.

Want waarom hebben we een democratische rechtsstaat, als we als burgers onze plek niet innemen? 

Hoe goed ken jij jouw rechten als mens? 

Kim Boom

Kim’s Blog

Meer lezen over interessante onderwerpen en de mogelijkheid hebben om er over mee te praten met lotgenoten? Schrijf je dan in om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe blog.

Jouw stem is essentieel, laat je horen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This