Privacybeleid

Kimboom.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://kimboom.nl

Botenlaan 42

5652 CA Eindhoven

06 15605655

 

Ik gebruik persoonsgegevens. In deze verklaring lees je hoe ik om ga met jouw persoonsgegevens en wat jouw privacyrechten zijn. Ik hecht veel waarde aan privacy en ga zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. Mijn privacydoelstellingen zijn:

 

 • Ik gebruik jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
 • Ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten;
 • Ik zorg dat jouw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
 • Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde wettelijke bewaartermijn nodig is.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Voor het uitvoeren van mijn diensten en/of bestellingen uit mijn webshop heb ik persoonsgegevens van je nodig. Ik verwerk jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. Ik kan verschillende persoonsgegevens gebruiken zoals naam, adres, woonplaats, contactgegevens of betaalgegevens.

 

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Als je als bezoeker een reactie achterlaat op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, jouw IP-adres en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

 

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

 

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@kimboom.nl  dan verwijder ik deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens.

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een overeenkomst.
 • Het factureren en afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Je hebt een aantal privacyrechten

Recht op inzage: Je hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat houdt in dat je mij mag vragen of ik persoonsgegevens van je heb vastgelegd en zo ja, welke.

 

Recht op verbetering, aanvulling en afscherming: Je hebt het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat je mij mag vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

 

Recht op verwijdering: Je hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat je ons in een aantal gevallen mag vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit geldt niet voor gegevens die ik vanwege wettelijke verplichtingen moet bewaren.

 

Recht op beperking van gebruik: Je hebt het recht op beperking van gebruik van jouw persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar: Je hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat je mij in een aantal gevallen mag vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

 

Recht om persoonsgegevens over te dragen: Je hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat je ons in een aantal gevallen mag vragen om jouw persoonsgegevens aan jou of een ander door jou genoemde organisatie over te dragen. Je kunt dit echter niet verzoeken als ik moet voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wil je meer informatie over je rechten volg dan de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen

 

Je kunt van deze rechten gebruik maken door een verzoek te sturen naar info@kimboom.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

 

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar  jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of op basis van wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.

 

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie 2 jaar bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

 

Voor gebruikers die geregistreerd op mijn website (indien van toepassing), bewaar ik ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

 

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

 

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, word je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

 

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@kimboom.nl

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen!

Volg mijn blog nieuwsbrief voor handige tips en informatie rondom onderwerpen zoals HSP en narcisme. Vul hieronder je e-mailadres in.

 

Bedankt voor het volgen van mijn blog :)

Share This